Kallelse till Bolagsstämma 30/6 - 2020

Styrelsen kallar till bolagsstämma den 30/6 - 2020

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13:00 hos BDO Jönköping, Myntgatan 2, 553 32 Jönköping. 

Se bilaga för fullständig kallelse. 

Andreas Cederborg

Styrelseordförande

andreas@cederb.org / 070 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar