Lansering av fordonsglykol

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) lanserar nu fordonsglykol. Försäljningen kommer att ske genom befintliga upparbetade kanaler.

Recyctec lanserar nu fordonsglykol, under det egna varumärket EarthCare. Produkten finns tillgänglig i ett antal olika emballage och både som Standard samt Long Life. EarthCare Fordonsglykol Etylenglykol är utvecklad för att ge ett långvarigt och effektivt skydd mot kyla, rost och överhettning. EarthCare är blandningsbar med de flesta etylenbaserade glykoler. Produkten är lämplig för användning i personbilar, tunga fordon och båtar. Produkten uppfyller de höga kraven som innefattas i de europeiska och internationella standarderna. Färdigblandad produkt med avjoniserat vatten ger minimalt slitage i förbränningsmotorn.

I den första fasen kommer bolaget att sälja produkten genom befintliga kanaler till marknaden såsom vår distributör Ahlsell, men ser att det i nästa fas finns möjligheter till andra lösningar. Recyctec ser att det finns en stor potential för fordonsglykol och siktar på att under 2018 nå en omsättning på 1 MSEK för detta produktsegment.

-          Efter en intensiv period med tester och förberedelser känns det nu positivt att äntligen få ut dessa produkter på marknaden. Detta nya produktsortiment blir ytterligare ett ben som kommer att bidra till företagets fortsatta utveckling, säger avslutningsvis VD Niklas Ekman.

Recyctec och produkten EarthCare
Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Niklas Ekman, VD                                 Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 073 – 147 72 80                            Tel: 070 - 855 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar