Marknadsuppdatering augusti 2018

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar i sin marknadsuppdatering i augusti månad en fortsatt stabil produktion och försäljning. Omsättningen för juli månad uppgick till 1,0 MSEK. 

Bolaget har under juli månad uppnått en försäljning om 1,0 MSEK innebär att försäljningen ligger på samma nivå som under tidigare månader 2018. Bolaget har stängt under 2 veckor i augusti månad, vilket kommer att ge en något lägre produktion och försäljning under augusti månad. Den planerade investeringen och uppgraderingen av kapaciteten för att kunna ta emot ett ännu bredare spektra av använd glykol fortlöper enligt plan.

Bolaget avser att från och med nu övergå till kvartalsvisa marknadsuppdateringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2018.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas.

Recyctec tar i mot använd glykol som annars blir skickad till förbränning eller blir utsläppt i naturen. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar