Motion om återvinning av glykol upp till beredning under mars 2018

Motion för återvinning av glykol (2017/18:3196) inlämnad av riksdagsledamot Mats Green skall upp till beredning i mars månad 2018 i Miljö- och jordbruksutskottet.

Recyctecs innovation och cirkulära hantering av glykol har glädjande tagits upp som en motion till Riksdagen. Motionen kommer att beredas i Miljö- och jordbruksutskottet den 20 mars 2018.

Länk till motionen Återvinning av glykol (2017/18:3196):

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/atervinning-av-glykol_H5023196

Nedan citat ur inledningen av motionen:
”I Sverige finns idag inget krav på återvinning av det brett använda ämnet glykol, vilket får betecknas som anmärkningsvärt då det nu i Sverige och Jönköping finns en världsunik metod och anläggning för både återvinning och rening av använd glykol. Om glykol istället läcker ut i naturen kan det leda till stora skador.”

Kommentar från Niklas Ekman, VD
 - Att införa ett krav på att återvinna Använd Glykol hade onekligen gynnat Recyctec samt alla de industrier som tillämpar Cirkulär Ekonomi på riktigt, säger Niklas Ekman, VD i bolaget.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar