Omsättning kvartal 4

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att omsättningen för det fjärde kvartalet beräknas uppgå till ca 2 miljoner kronor. Styrelsen avger i samband med detta också en allmän statusuppdatering där inleveranser och försäljning visar på stabil tillväxt.  

Omsättning - utveckling

Utvecklingen under det fjärde kvartalet pekar mot att bolaget kommer att nå en försäljning under det fjärde kvartalet som är i storleksordningen av 2 miljoner kronor, vilket är i nivå med den samlade omsättningen för kvartal 1-3 under 2017. Som meddelades i statusuppdateringen från den 24 oktober så är detta ett kvitto på det systematiska arbete som nu utförs i verksamhetens alla delar.

Försäljningen av EarthCare - en positiv trend 

Vi ser en ökad försäljning av våra EarthCare-produkter och då framförallt i segmentet värme/kyla, detta är kopplat till vårt samarbete med vår distributör Ahlsell men även rekommendationer från t.ex. Riksbyggen och Sunda Hus. (Vårt arbete med att få EarthCare godkänd i Sunda Hus bidrar också till den positiva trenden.) Vi tar nu nästa steg och startar in-house produktion av EarthCare-produkterna för leverans i IBC (1000 L) i vår egen fabrik i Jönköping. Denna produktionslina kommer att vara i drift från första veckan i december. Med detta uppnås en lägre produktionskostnad, större flexibilitet och en kortare ledtid.

Inkommande material, Använd Glykol

Vi ser ett stort intresse från ett antal svenska flygplatser då problematiken med tungmetaller i den använda glykolen gör att vår process är ett attraktivt val. Revac-lagstiftningen (krav på vattenrening) har nu blivit implementerad och sätter ytterligare press på en mer miljövänlig hantering av använd glykol från flygplatserna. Recyctec mottar idag använd avisningsvätska från Arvidsjaur, Skellefteå, Växjö, Jönköping.

Produktionen i Jönköping

Produktionen har fungerat utan störningar den senaste tiden, där vi fortsatt ligger kvar på nivån 50-60 ton färdig koncentrerad vara i månaden enligt plan. Ytterligare utökad skiftgång undersöks.

Finansiering

Som tidigare meddelat så har styrelsen kallat till en extra stämma den 15 december om att genomföra en riktad nyemission om 5 miljoner kronor. I samband med pressmeddelande från den 24 november kring bolagets kapitalbehov så meddelade bolaget att styrelsen inlett processen med försäljningen av fastigheten i Jönköping. Denna process fortgår och beräknas kunna genomföras under det första kvartalet 2018.

Kommentar av VD Niklas Ekman

-          Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om, säger Bolagets VD Niklas Ekman. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar