Planerad utökning av tankpark då inleveranser av använd glykol ökar

Recyctecs inleveranser av använd glykol från bolagets samarbetspartners har sedan anläggningen togs i drift ökat kontinuerligt. Under juni månad 2015 uppgick inleveranserna till cirka 300 000 liter. Med anledning av de successivt höjda och ökade insamlingsvolymerna projekteras för ytterligare utbyggnad av Recyctecs tankpark.

Bolagets tankpark är i dagsläget anpassad för 600 000 liter, en maxgräns som nästintill uppnåtts. För att möjliggöra fortsatta inleveranser avser Recyctec utöka tankparken från nuvarande 600 000 liter till 1 900 000 liter snarast möjligt varpå projektering för detta arbete nu inletts. Gjutning och invallning av den nya tankparken är beräknad att bli färdigställd under september 2015, varefter tankar installeras löpande efter behov. Projektkostnad, inkluderat tankar och installation, är beräknat att uppgå till cirka 4 MSEK.

Bolagets nuvarande lager processas kontinuerligt och levereras löpande till befintliga kunder. Det beräknade försäljningsvärdet för det befintliga lagret efter processrening uppgår enligt styrelsens bedömning till cirka 1,5 MSEK.

-          Det är givetvis glädjande att inleveranserna kontinuerligt ökat sedan vår anläggning utanför Jönköping togs i drift under slutet av februari 2015 och juni månad har sedan dess varit rekordartat genom inleverans av cirka 300 000 liter glykol. Vi planerar successivt för att kunna höja insamlingsvolymerna ytterligare under höst/vinter och ser det därför som angeläget att utöka vår befintliga tankpark från nuvarande 600 000 till 1 900 000 liter snarast möjligt, säger Göran Ahlquist, VD i Recyctec Holding AB.

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Göran Ahlquist, VD
E-post: goran.ahlquist@recyctec.se
Telefon: 076-021 73 88

Prenumerera

Dokument & länkar