Recyctec Holding AB (publ): Registrering av nyemission hos Bolagsverket

Report this content

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar idag att nyemission av aktier, genom beslut grundat på Styrelsens bemyndigade samt genom beslut på extra stämma den 18 september 2019, har registrerats hos Bolagsverket. Nytt totalt antal aktier uppgår efter denna registrering till 80 003 943.

14 753 330 nyemitterade B-aktier har registrerats. Bolagets totala antal registrerade aktier uppgår efter denna registrering till 80 003 943, varav 294 000 A-aktier och 79 709 943 B-aktier.

Dessa ny emitterade B-aktier fördelas efter denna registrering hos Bolagsverket ut till respektive tecknare via emissionsinstitut och kan därefter omsättas på marknadsplatsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                  Andreas Cederborg, Tf. Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se        E-post: andreas@cedeborg.org

Tel: +46 723 88 63 77                          Tel: +46 704 8000 89

Recyctec, EarthCare och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar