• news.cision.com/
  • Recyctec/
  • Recyctec Holding AB (publ): Varumärket EarthCare™ utvecklas starkt – All Time High under september månad

Recyctec Holding AB (publ): Varumärket EarthCare™ utvecklas starkt – All Time High under september månad

Report this content

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att efterfrågan på produkter under det egna varumärket EarthCare™ fortsätter att utvecklas positivt. Orderingången för EarthCare™ produkter under september månad uppgår till 850 000 kr.

September – EarthCareAll Time High

En hög efterfrågan på Bolagets egna produkter råder för tillfället. September blir den bästa månaden någonsin för företaget avseende försäljning och leverans av sina EarthCare™ produkter till återförsäljarled och entreprenörer. Ackumulerad orderingång för EarthCare™ under september månad uppgår till drygt 850 000 kronor, varav merparten levererats under samma månad. Beställningsfrekvens har varit fortsatt hög och efterfrågan bedöms därmed inte var skapad av större, enskilda projekt på marknaden.

Marknadsläget

Med det råvaruläge som rådde under sommaren gjordes stora ansträngningar för att prioriterat möta efterfrågan på bolagets produkter inom det egna varumärket. Detta var ett korrekt och viktigt beslut för att säkerställa leveranssäkerhet och leveransprecisionen. Kundbasen har breddats och detta kommer under den senare delen hösten ytterligare att addera till efterfrågan och affärsmöjligheter för bolaget. Marknadsaktiviteter och försäljningsinsatser gentemot kravställande led, framförallt inom fastighetssektorn - har gett god och önskad effekt. Den strategin och den typen av aktiviteter och insatser skall förstärkas. Två nya marknader för EarthCare™ är identifierade och är under inledande bearbetning. Bolaget förväntar sig dock inte i de fallen någon försäljning eller leveranser innan årets slut.

Produktmixen

Produktmixen fortsätter att utvecklas positivt och helt i linje med en mer långsiktig målsättning att konsekvent och fokuserat öka andelen EarthCare™ produkter för förbättrad lönsamhet, mindre priskänslighet och ökat miljö och hållbarhetsvärde.

Miljö och hållbarhetseffekter

Mätt som en faktor av den mängd EarthCare™ marknaden efterfrågat under september månad kan vi stolt visa att Recyctec - tillsammans med sina kunder, bidragit till en reducering av CO2-utsläpp med 290 ton.

Beskrivet som CO2 ekvivalenter är det exempelvis samma effekt som 50 medelvillors elförbrukning under 1 år, 11 877 gasflaskor till grillen hemma på altanen eller 41 miljoner mobilladdningar.

Kommentarer av VD, Göran Nylén:

”Säljcykeln för nya kunder och marknader skall inte underskattas. När införsäljning är gjord är det en relativt stor mängd aktiviteter som behöver genomföras för att kunna gå från avtal till leverans. Det handlar om dokumentation, kanske översättningar, produktutbildning, standardanpassning, registrering i produkt och leverantörs databaser bland annat. Vårt budskap börjar nu gå hem ordentligt, framförallt inom fastighetsbranschen. Det vi gör och vad vi kan leverera är konkret och handgripligt med påtagliga och mätbara miljöeffekter – utan att kräva varken investeringar eller att tekniska risker införs.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD

E-post: goran.nylen@recyctec.se

Tel: +46 723 88 63 77                        

Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.  

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar