Recyctec lanserar redovisning av klimatnytta till slutkund

Report this content

Recyctec förstärker sitt tjänsteerbjudande till fastighetssektorn med redovisning av klimatnytta. Tjänsten innebär att slutkonsumenter av Recyctecs produkter kan erhålla årlig statistik och beräkning av den klimatförbättring som bolaget erhållit genom att välja återvunna produkter.

För att stärka vårt tjänsteerbjudande och göra oss än mer attraktiva till fastighetssektorn så har Recyctec tagit fram en tjänst; ”Redovisning av Klimatnytta”. Tjänsten innebär att fastighetsbolag kan erhålla redogörelse för den klimatnytta som bolaget erhållit genom att nyttja EarthCare framför annan fossilt baserad glykol. Tjänsten fungerar oavsett om bolaget har en egen teknisk förvaltning, om bolaget lägger ut denna på en eller flera servicepartners eller om inköp görs via distributörer.

Konceptet har testats på ett par pilotkunder, och eftersom återkopplingen har fallit väl ut rullas detta ut i full skala omgående.

Förhoppningen är att genom detta göra oss än mer attraktiva för kunder, då de allra flesta aktörerna i fastighetssektorn har stort fokus på hållbarhetsfrågan. Att välja återvunnen glykol framför jungfrulig är ett enkelt sätt att bättra på sin klimatnytta för ett fastighetsbolag då det inte kräver någon teknisk justering eller investering i befintliga anläggningar, utan kräver endast att EarthCare väljs som glykol. Genom denna tjänst kan den erhållna klimatnyttan tydliggöras såväl internt som externt. Tjänsten kostar idag inget extra, utan är primärt ett sätt att öka efterfrågan på återvunnen glykol.

Tjänsten är primärt framtagen till fastighetssektorn, men kan tillämpas till Recyctecs samtliga kunder i samtliga segment. I ett första skede lanseras tjänsten i Sverige, men kan på sikt vara aktuell även för andra marknader. Tjänsten kan tecknas omgående. För de kunder som önskar säkerställa att alla deras inköp för 2022 registreras så måste uppläggning vara klar senast sista november 2021. Mer information om tjänsten kommer inom kort att finnas tillgänglig på Recyctecs hemsida.

”Vi hoppas genom detta att göra vårt erbjudande än mer relevant för glykolkunder och räknar med att detta skall stärka oss på fastighetsglykolmarknaden. De initiala samtal vi haft med kunder indikerar att detta är något som efterfrågas” Ronny Green, Försäljningschef Recyctec

Andreas Cederborg, Verkställande Direktör
andreas.cederborg@recyctec.se

+46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.