Recyctec offentliggör Informationsmemorandum och bjuder in till informationsträffar

Recyctec Holding AB (publ) offentliggör idag Informationsmemorandum avseende pågående företrädesemission. Bolaget bjuder också in till informationsträffar.

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum avseende Recyctecs tidigare aviserade företrädesemission finns nu tillgängligt på www.recyctec.se (klicka här för PDF) och www.aktietorget.se. Informationsmemorandum i tryckt version kan också beställas från bolaget på info@recyctec.se. För kortversion av Informationsmemorandum, klicka här.

Informationsträffar
I samband med företrädesemissionen arrangeras informationsträffar till vilka befintliga aktieägare såväl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationer arrangeras på följande platser och tidpunkter:

9 februari 2017, Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Klockan 17.30-19.00. Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se.

13 februari 2017, Café Opera, Karl XII:s torg, 111 47 Stockholm. Klockan 17.00-21.00. Aktiespararna event.

15 februari 2017, Hotel Continental, Hamngatan 13, 271 43 Ystad. Klockan 18.00-21.00. Aktiespararna event.

22 februari 2017, Fokus, Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping. Klockan 18.00-21.30. Aktiespararna event.

För ytterligare information och anmälan till träffarna, se www.aktiespararna.se och/eller www.herslowpartners.se

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Ahlquist, VD                        Carl Knutsson, CFO

E-post: info@recyctec.se             E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0760 – 21 73 88                      Tel: 0708 – 55 79 12

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar