Recyctec tecknar avtal med Bravida Sverige AB

Report this content

Bolaget vill med glädje meddela att avtal är träffat med Bravida avseende inköp av glykol.

Bravida Sverige har under våren genomfört en upphandling avseende glykol, vilken har inneburit att Recyctec är vald som en av fyra aktörer med möjlighet att leverera glykol till Bravida i Sverige. Avtalet omfattar samtliga av bolagets produkter samt även möjlighet att avropa All-Inclusive. Avtalet avser Bravida Sverige AB samt samtliga dess helägda dotterbolag.

En viktig urvalsfaktor varför Recyctec valts ut i denna upphandling är de fina hållbarhetsaspekterna med bolagets produkter, samt den höga klassningen hos byggvarubedömningen. Bravida har en ambitiös agenda i att bil CO2-neutrala per 2045, och då är initiativ likt detta viktiga steg på den vägen.

”Bravida har en tydlig agenda framför oss hur vi skall ta oss till att bli CO2-neutrala senast 2045. I den resan är det viktigt med möjligheten till sänkt CO2-avtryck, och då är alla initiativ likt Recyctec välbehövliga steg i den resan. Vi ser fram emot att starta vårt samarbete med Recyctec.” säger Per Schütz, inköpschef Bravida Sverige AB”

”För Recyctecs del är detta mycket positivt. Det är givetvis positivt att få möjligheten till avsättning för våra produkter, men än viktigare är kanske att bli utvald av ett så pass stort bolag som Bravida. Det är något som stärker vårt anseende, och som ger än mer tilltro till våra produkter och vårt varumärke.” säger Andreas Cederborg, vd på Recyctec.

Om Bravida:

Bravida är Nordens ledande leverantörer av el, vs, ventilation och andra tekniska tekniska funktioner i fastigheter. Bravida omsatte 2021 ca 21 876 MSEK och sysselsatte ca 12 000 personer.

Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

andreas.cederborg@recyctec.se
+46 70 882 64 00

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.