Recyctec tecknar avtal med Kylma

Report this content

Recyctec meddelar att återförsäljaravtal är tecknat med Kylma. Avtalet omfattar samtliga standardprodukter, möjlighet till avrop av kundanpassade produkter samt tjänsten All-Inclusive. Avtalet börjar gälla omgående, och samarbetet väntas starta i början av Q1 2023.

Recyctec är mycket glada att meddela att bolaget har tecknat ett återförsäljaravtal tillsammans med Kylma, vilka sedan länge är mycket väletablerade och av många ansedda som den ledande grossisten inom Kylbranschen. Samarbetet innebär att Kylma byter befintlig leverantör av fastighetsglykoler till att framgent erbjuda EarthCare till sina kunder.

Det är givetvis mycket glädjande för bolaget att knyta till sig Kylma. Både möjligheten till att växa försäljningen generellt, samt den indirekta kvalitetsstämpel det innebär att finnas i Kylmas sortiment. Kylma har tidigare främst försett kunder med mindre volymer till olika projekt, men har i samband med detta även uttryckt en intention att växa glykolaffären till att också omfatta större projekt. En strategisk del i detta är ett fokus på att även förmedla All-Inclusive. Bolaget kommer under Q1 att utbilda strategiska resurser hos Kylma, så att båda parter kan se en ömsesidig tillväxt.

”För Recyctec är det oerhört glädjande att få starta ett samarbete med en så pass väletablerad aktör som Kylma. Givetvis är vi glada för att få växa vår affär ytterligare, men viktigast är kanske samarbetet i sig. Kylma har en unik position inom kylbranschen, så vi upplever det tecknade avtalet som en kvalitetsstämpel på vårt arbete och våra produkter.” säger Andreas Cederborg, VD på Recyctec.  

”Omställningen till ökad hållbarhet går bara fortare och fortare, och sätter stor påverkan på kylbranschen och Kylmas affär. Vi jobbar dagligen med att öka hållbarheten i våra produkter och på så sätt möta våra kunders ökande krav. Både möjligheten att kunna erbjuda glykoler som är gröna i Byggvarubedömningen, samt möjligheten att erbjuda helt cirkulära lösningar på glykolbyten genom All-Inclusive ser vi är goda tillskott i vårt sortiment, och stärker vårt erbjudande ytterligare.” säger Fredrik Hamrin, VD på Kylma.

Då Recyctec än så länge är relativt okänt samt starkt nischat på glykol är bolagets affärsmodell att leverera produkter genom starka distributörer. Denna roll fyller Kylma med råge, och för bolaget innebär samarbetet primärt följande effekter.

  • Bolaget drar nytta av Kylmas storlek. Både genom Kylmas butiksnät och övriga logistik samt Kylmas säljkår täcker når bolaget fler kunder. Bolaget kan också i större utsträckning ta del av större upphandlingar och entreprenader där krav på sortimentsbredd ställs, som bolaget inte kan uppnå själva.
  • Bolaget får indirekt en kvalitetsstämpel. Att finnas i sortimentet hos en väletablerad distributör ger trygghet till kunder och ett indirekt löfte om kvalitet.
  • Bolaget närmar sig kylbranschen ytterligare. Genom samarbetet med Kylma så positionerar sig Bolaget ytterligare mot Kylbranschen och dess aktörer.

Det nya avtalet träder i kraft omgående. Under Q1:s första del kommer Recyctec att genomföra ett antal utbildningar med Kylmas personal, samt att de första leveranserna kommer att ske under kvartalet. Kylma är ett helägt dotterbolag till den globala kylkoncernen Beijer Ref AB.

Om Kylma: Kylma är Sveriges ledande teknikhandel inom kyla och värmepumpar. Kylmas mission är att göra jobbet lättare för Sveriges alla kylentreprenörer. Kylma lagerhåller kompressorer, kondensorer, förångare, köldmedium, expansionsventiler, serviceutrustning och allt annat som är nödvändigt för komfortkyla, kommersiell och industriell kyla. Kylma AB omsatte 2021 376 MSEK och är ett helägt dotterbolag till Beijer Ref AB, vilka är noterade på OMX Large Cap i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

andreas.cederborg@recyctec.se
+46 70 882 64 00

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.