Recyctec utser Göran Nylén till ny VD

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att Göran Nylén har utsetts till ny VD för bolaget. Nylén tillträder sin befattningden 15 november 2018. Under perioden från dagens datum intill att Nylén tillträder har styrelseledamot Robert Wahren utsetts till tillförordnad VD.

Styrelsen har idag utsett Göran Nylén som ny VD för Recyctec Holding AB samt dess rörelsedrivande dotterbolag Recyctec AB. Nylén har lång erfarenhet av ledande befattningar inom industri, teknik och tjänsteföretag, varav de senaste 10 åren i VD-befattningar. Vidare har Nylén betydande erfarenhet av professionellt styrelsearbete, både avseende inhemska och internationella bolag. Nylén är en frekvent anlitad företagsrådgivare avseende både strategiska och operativa frågor samt återkommande gästföreläsare på Jönköping International Business School.

Från dagens datum den 14 september 2018 intill att Nylén tillträder kommer styrelseledamot Robert Wahren att inneha rollen som tillförordnad VD för Recyctec Holding AB samt dess rörelsedrivande dotterbolag Recyctec AB. Som tidigare meddelats den 15 juni 2018 så lämnar tidigare VD Niklas Ekman bolaget per dagens datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ragnhild Skjævestad, Styrelseordförande             Carl Knutsson, CFO

E-post: Ragnhild@altavida.no                                  E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: +47 92 60 60 75                                                   Tel: 0708-55 79 12

Denna information Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2018.

Recyctec, EarthCare och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, d.v.s. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar