• news.cision.com/
  • Recyctec/
  • Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi passar väl med Recyctecs vision, uppdrag och strategi.

Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi passar väl med Recyctecs vision, uppdrag och strategi.

Report this content

Regeringen har den 22/1 meddelat beslut om införande av den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Planen innehåller åtgärder, varav flertalet skall påbörjas i närtid. Initiativet välkomnas starkt av bolaget, och matchar väl både vad gäller Bolagets vision och affärsidé så väl som strategiskt.  

Recyctec har sedan starten byggts på en tanke om cirkulär ekonomi där avfall kan återställas och därigenom bli nya produkter igen. Just glykol är extra lämpligt för detta ändamål, då glykolmolekylerna i sig inte slits, utan glykolblandningar kan genom Recyctecs metod återanvändas om och om igen. Då vanlig glykol normalt producerats på fossil råvara, så genom möjligheten att återställa glykolen hushålls jordens resurser och en betydande minskning av klimatavtrycket uppnås. Det är därför extra glädjande att se detta initiativ, vilket bolaget starkt välkomnar.

Bolaget ser redan i inledande skedet att vi passar väl i såväl utgångspunkter som de prioriterade strömmarna i handlingsplanen, samt att det även i det finns stora möjligheter för bolaget att bidra även i de första etappmålen.

De faktorer som bolaget ser kommer ha störst betydelse för Recyctecs utveckling kan sammanfattas enl följande:

  • Ökade krav på separering av avfallsfraktioner – samt krav på återvinning. Detta kommer leda till att så väl större som än renare strömmar av råvara görs tillgängliga för bolaget. Att olika avfallsfraktioner hålls isär gör återställningen enklare och höjer produktionstakten på befintlig utrustning.
  • Ökade incitament/krav att använda bolagets produkter. Detta kommer att leda till en ökad efterfrågan på bolagets produkter. Handlingsplanen efterfrågar såväl att mer klimatneutrala produkter används tex i bygg och fastighetssektorn, ev kvotplikt för lämpliga produkter där glykol skulle kunna vara en av dem. Cirkulär enonomi skall även premieras vid offentlig upphandling, vilket kommer ha positiv påverkan för efterfrågan.
  • Förbättrade affärsvillkor som förenklar och underlättar vidare expansion. Handlingsplanen lyfter även flera faktorer som skall underlätta industrins omställning och uppbyggnad för att kunna möta upp denna handlingsplan på såväl nationell som lokal nivå. Såväl underlättande av finansiering som nya styrmedel planeras. Detta kommer underlätta framtida initiativ vid så väl utbyggnad som expansion.

Sammantaget ser bolaget att detta initiativ passar bolagets verksamhet väl, och att dess implementation kommer att ge betydande påverkan på bolagets verksamhet. Bolaget välkomnar detta initiativ starkt och ser med god tillförsikt på dess implementation och resultat.  

Andreas Cederborg
CEO
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar