Registrering av nyemission av nya aktier hos Bolagsverket

Report this content

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar idag att nyemission av aktier och utbyte av konvertibel beslutad på extra stämma den 21 februari 2019 har registrerats hos Bolagsverket. Nytt totalt antal aktier uppgår efter denna registrering till 65 250 613.

11 843 946 nyemitterade B-aktier har registrerats. Bolagets totala antal registrerade aktier uppgår efter denna registrering till 65 250 613, varav 294 000 A-aktier och 64 956 613 B-aktier. 

Dessa ny emitterade B-aktier fördelas efter denna registrering hos Bolagsverket ut till respektive tecknare via emissionsinstitut och kan därefter omsättas på marknadsplatsen.

Registreringen omfattar både registrerade aktier från nyemission och från utbyte av konvertibel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                  Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se        E-post: ragnhild@altavida.no  

Tel: +46 723 88 63 77                          Tel: +47 926 060 75

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Prenumerera

Dokument & länkar