Riktad nyemission om cirka 6,5 MSEK genomförd

Igår, den 9 juli 2015, hölls styrelsemöte i Recyctec Holding AB (”Recyctec”) var beslut om riktad nyemission om högst 326 633  B-aktier, motsvarande högst 6 499 996,70 SEK, fattades. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämma den 7 maj 2015. Den riktade nyemissionen fulltecknades, varmed bolaget tillförs cirka 6,5 MSEK. Den riktade nyemissionen skedde med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktades till en begränsad krets investerare.

Sammantaget tecknade 14 parter B-aktier i den riktade nyemissionen. B-aktierna tecknades till en kurs om 19,90 SEK per B-aktie, motsvarande 90 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 15 handelsdagar som slutade den 3 juli 2015. Motivet till den riktade nyemissionen var att tids- och kostnadseffektivt tillföra bolaget kapital för att möjliggöra fortsatt hög takt i utökningen av befintlig tankpark.

Namn Antalet B-aktier tecknade i den riktade emissionen
Britt-Mari Petersson 25 126
Christian Berger* 35 173
Fredrik Åhlander 17 588
Gerhard Dal 25 126
Kent Ternrud 25 126
Magnus Olsson* 35 176
Marcus Kinnander 27 638
Mathias Semmelhofer 12 563
Michael Jönsson 12 563
Olle Stenfors 25 126
Oscar Haraldsson 35 176
Patric Blomdahl 12 563
Per Vasilis 25 126
Pontus Berger 12 563
Totalt 326 633

* Christian Berger och Magnus Olsson är aktieägare i Recyctec sedan tidigare. Deras respektive innehav i bolaget uppgår nu till 4,9 respektive 0,4 procent.

Göran Ahlquist VD Recyctec Holding AB, kommenterar
– Genom kapitalet från den riktade nyemissionen har vi resurser att fortsätta hålla hög takt i utvecklingen av vår tankpark som är planerad att utökas från 650 m3 till 1 900 m3.

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Göran Ahlquist, VD
E-post: goran.ahlquist@recyctec.se
Telefon: 0760-21 73 88

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar