Säkrade leveranser av använd glykol.

Report this content

Bolaget har tryggat råvara från viktiga Norge leverantörer.

Bolaget uttryckte tidigare en risk att under Covid-19:s utbrott inte erhålla råvara, vilket i så fall skulle ha stor påverkan på bolagets lönsamhet.

 

Vi kan idag meddela att råvarusituationen för bolaget har förbättrats markant. Våra norska leverantörer har per idag ca. 250 ton råvara i lager som är dedikerade till Recyctec och de första leveranserna har redan anlänt till fabriken i Jönköping.

 

Bolaget har med anledning av de krisåtgärder som norska myndigheter infört sedan Covid-19:s utbrott oroat sig för risken att få mindre eller t.o.m. ingen glykol från de norska leverantörerna. Vi kan dock glädjande konstatera att det inte finns några logistiska hinder för att få tillgång till råvaran från Norge.

Andreas Cederborg

Styrelseordförande

andreas@cederb.org / 070 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar