Stabil råvarutillgång möjliggör ökning av leveranser, nyinstallerad teknisk utrustning fungerar enligt förväntan

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att råvarusituationen stabiliserats och att Bolaget därmed har kunnat öka leveranstakten och möta efterfrågan på s.k. teknisk glykol till kunder inom den kemitekniska industrin. Vidare meddelas också att den nyligen installerade processtekniska utrustningen fungerar väl och helt enligt förväntan.

När företaget avgav sin Q1-rapport den 26/4, 2019 rapporterades det i denna att Bolaget pga. låga volymer av avfallsråvara inte hade kunnat möta marknadens efterfrågan på den för företaget så viktiga produkten, teknisk glykol.

Genom ett målstyrt och fokuserat arbete har råvarusituationen kraftigt förbättrats. Detta, kombinerat med effekten av den tidigare installerade och driftsatta uppgradering av processutrustningen har nu resulterat i att Bolaget kunnat öka leveranstakten. Innan maj månads slut genomförs bla. två större leveranser av teknisk glykol, något som ej var möjligt under Q1 pga. bristen på råvara.

Efterfrågan på Bolagets produkter under det egna varumärke, EarthCare™ har varit fortsatt stabil.

Kommentarer av Vd, Göran Nylén:

Frustrationen att under Q1 inte ha möjlighet att leverera de produkter som marknaden efterfrågade skavde riktigt ordentligt. Förutom intäktsbortfallet som var betydande hade det – över en längre tid, även kunnat äventyra kund-leverantör relationen. Den lägre produktionsvolymen under perioden skapade också en osäkerhet avseende den förväntade effekten av de genomförda investeringarna på tekniksidan. Nu kan vi därför med väldigt stor tillfredställelse konstatera att dessa två osäkerhetsfaktorer är kraftigt reducerade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                  Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se        E-post: ragnhild@altavida.no  

Tel: +46 723 88 63 77                          Tel: +47 926 060 75

Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Taggar:

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar