Statusuppdatering avseende finansiella målsättningar

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) reviderar tidigare kommunicerad målsättning om att nå ett positivt rörelseresultat för helåret 2017. Styrelsen räknar med att kunna nå break-even på månadsbasis under Q4 2017. Styrelsen kvarstår vid sin långsiktiga målsättning att Bolaget under 2020 i årstakt omsätta över 100 miljoner kronor med en rörelsemarginal som överstiger 30 %.

Recyctec kommunicerade den 25 november 2016 en målsättning om att Bolaget skulle nå en årsomsättning för helåret 2017 överstigande 18 miljoner kronor med ett positivt rörelseresultat. Styrelsen ser i dagsläget inte detta som möjligt utan reviderar den finansiella målsättningen till att Bolaget ska nå break-even på månadsbasis under Q4 2017. Detta definieras som att Bolaget under nämnda kvartal för en enskild månad skall nå ett positivt rörelseresultat (EBIT), men dock inte nödvändigtvis för kvartalet som helhet.

Styrelsen står fast vid den tidigare antagna långsiktiga finansiella målsättningen att Bolaget under 2020 i årstakt ska nå en omsättning överstigande 100 miljoner kronor med en rörelsemarginal som överstiger 30 %.

-          Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om, säger Bolagets VD Niklas Ekman. Det tar dock längre tid än tidigare beräknat att få hela kedjan av insamling av använd glykol, rening av glykolen och sen distribution och försäljning av denna unika miljöprodukt att fungera tillfredsställande. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Vidare kan jag också konstatera att det finns väl underbyggda förutsättningar för affären av licensförsäljningar. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, men jag finner det dock inte möjligt förrän senare under året, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Niklas Ekman, VD                                                  Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se                       E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 073 – 147 72 80                                              Tel: 070 - 855 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar