Statusuppdatering januari 2018

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) (”Bolaget”) meddelar att Bolaget nådde målet om en försäljning på ca 2 miljoner SEK under kvartal 4 föregående år 2017. Styrelsen arbetar vidare aktivt på att säkra fortsatt finansiering för Bolaget.

Försäljningen för Q4

Bolaget nådde målet att under kvartal ha en försäljning på ca 2 miljoner SEK och ser ljust på både kvartal 1 och 2 då Bolaget förväntar att EarthCare försäljningen fortsätter att öka och detsamma gäller för vår våra Tjänster.

Positiv trend för EarthCare och våra Tjänster

Vi ser att under det fjärde kvartalet har vi en fördelning av vår försäljning på 20 % från våra Tjänster där mottagningsavgiften är den allra viktigaste, 24 % från vår försäljning av EarthCare vår egen färdigformulerade glykol och ca 50 % från Teknisk Glykol. Detta är ett klart trendbrott och vi ser att andelen av försäljningen av Tjänster och EartCare kommer att växa under de kommande kvartalen. Vi tror att en nystart av våra avtal med återvinningsföretag såsom Suez och Ragnsell ska kunna ge oss bättre möjlighet att kunna ge en bättre service till våra andra kunder och därmed vara mer attraktiva som partner för omhändertagande av använd glykol.

Licensförsäljning

Vi har fortsatta diskussioner med den intressent som vi hade för avsikt att skriva avtal med under 2017. Bolaget avvaktar feedback från kunden och hoppas kunna återkomma med mer info under nästa månad. Bolaget har även inlett en diskussion med en annan intressent som uttryckt intresse för licens av en anläggning och även försäljning av vårt varumärke EarthCare. En licensförsäljning innebär i korthet att Bolaget säljer maskinparken efter projektering efter kundens önskemål inklusive driftstart och utbildning. Därefter löper ett licensavtal för nyttjande av Bolagets know-how och ett serviceavtal. Belopp och avtalslängd är kundanpassade och kan inte anges generellt.

Nya produkter

För att bredda vår verksamhet så undersöker vi och har diskussioner inom vattenrening för att se vilken möjlighet vi har att leverera en miljövänlig kolkälla, Glycol Nutrient. Glykol är en av de möjligheter vattenreningsverk har som kolkälla i sin process. Vi ser detta som en naturlig del av vårt sortiment då vi har en effektiv och ekonomisk metod för att ta bort tungmetaller.

Plan för finansiering

Som tidigare meddelats (15 december och 24 november 2017) så har Bolaget ett kapitalbehov för att säkra fortsatt drift av verksamheten. Vid senaste uppdateringen den 15 december 2017 meddelade bolaget att Styrelsen bedömde, efter att ha tagit hänsyn till tillskottet från den pågående nyemissionen, likviditeten tillräcklig för att bedriva verksamheten intill utgången av januari månad innevarande år 2018. Styrelsen arbetar aktivt och brett med olika möjligheter till finansiering, där en möjlighet är försäljning av den egna fastigheten i Jönköping, som också kommunicerats tidigare. Denna fastighetsförsäljning beräknas kunna slutföras under kvartal 1 2018.

Kommentar av VD Niklas Ekman

-          Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om, säger Bolagets VD Niklas Ekman. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar