Statusuppdatering rörande stöd inom EU Life+ programmet

Report this content

Recyctec Holding AB (publ), nedan ”Bolaget” har erhållit ett förnyat besked från den Europeiska Kommissionen med krav om återbetalning om 246.420 (ca 2,4 MSEK).

EU-bidraget, där beslutet kommunicerades i juli månad 2013, har inneburit att bolaget kunnat färdigställa ny produktionshall samt slutsteget i produktionen och därmed kunnat koncentrera upp renad glykol storskaligt. Styrelsen har i augusti månad 2016 meddelat att slutrapport för bidraget från EU Lite+ programmet lämnats in. Vid detta tillfälle i augusti 2016 kommunicerades att bolaget redan erhållit 40 % (€ 246.420) av det beslutade stödet om totalt € 616.050 och att vid godkännande av slutrapporten kan resterande 60 % erhållas. Bolaget kommunicerade också vid detta tillfälle att Kommissionens beslutsprocess tar vid och att utfallet skall kommuniceras då beslut erhållits.

Den 2 juni 2017 meddelade Bolaget att den Europeiska Kommissionen inte godkänt Bolagets slutrapport i projektet. Samtidigt meddelades då att Kommissionen meddelat att ytterligare stöd ej kommer at utbetalas och att återbetalning av redan erhållit stöd kunde bli aktuellt.

Bolaget har haft en dialog med Kommissionen för att försöka få klargjort bakgrund och detaljer bakom beslutet. Nu efter 10 månader har Kommissionen sänt förnyat besked om att slutrapporten i projektet inte godkänns med krav om återbetalning av erhållit stöd om € 246.420.

Styrelsen avser nu att utröna vilka möjligheter Bolaget har att begära en omprövning i nästa instans. Styrelsen kommer också att begära anstånd med denna återbetalning, i det fall den blir aktuell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekmant, VD                                     Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se             E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731 - 47 72 80                                    Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar