Styrelseledamot avgår på egen begäran

Recyctec Holding AB (”Recyctec”) meddelar idag, den 3 oktober 2017, att styrelseledamot Göran Ahlquist avgår ur styrelsen på egen begäran. Bolaget kommer löpande att utvärdera möjligheterna att tillsätta en ny styrelseledamot.

Styrelseledamot Göran Ahlquist har idag meddelat styrelsens ordförande att han önskar utträda ur styrelsen p.g.a. personliga skäl. Recyctecs styrelse består därmed av Sau Suen Tse, styrelseordförande och tillika majoritetsägare, Robert Wahren och Hendric Schmidt.  Bolaget kommer löpande att utvärdera möjligheterna att tillsätta en ny styrelseledamot.

Utträdet ur styrelsen sker idag den 3 oktober 2017. Arvode uppbärs t.o.m. denna dag. Därefter finns inga fordringar eller skulder mellan Recyctec och Ahlquist.

Göran Ahlquist, avgående styrelseledamot, kommenterar

”Jag grundade Recyctec för mer än 10 år sedan och det har varit en rolig resa. Recyctec har nu byggt upp en fungerande organisation och jag har full tilltro till bolagets ledning. Jag väljer nu att avträda ur styrelsen för att ägna mig åt annan verksamhet och önskar Recyctec all lycka”, säger bolagets grundare och avgående styrelseledamot, Göran Ahlquist.

Robert Wahren, styrelseledamot, kommenterar

”Göran som grundare och entreprenör har förverkligat en affärsidé. Jag förstår till fullo att han önskar ägna sig åt andra projekt efter mer än 10 års arbete. Styrelsen tackar för Görans stora engagemang under denna tid”, säger styrelseledamot Robert Wahren.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                 Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se   E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731 – 47 72 80                            Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017.


Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar