Styrelseledamot Robert Wahren har ökat sitt innehav av aktier i bolaget

Styrelseledamot Robert Wahren har ökat sitt innehav med 40 000 aktier i bolaget.

Robert Wahren, styrelseledamot i bolaget, har idag den 19 januari köpt 40 000 aktier till en kurs om 0,907 kr per aktie i bolaget, vilket motsvarar 36 296 kronor. Aktierna har förvärvats privat. Wahren innehav sen tidigare via bolag 96 553 aktier. Wahrens totala innehav, privat och via bolag, uppgår efter detta förvärv till 136 553 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar