Uppdatering av information, leveranser av avfallsråvara från NSO startar

Report this content

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att leveranserna från NSO (Norsk Spesial Olje) startar, med ankomst av första transporten på onsdag (14/8) denna vecka. Avfallsråvaran är av känd och god kvalitet samt har en hög glykolhalt som i medel inte understiger 50%.

Inleveranser från NSO

Efter en lång räcka med förseningar som härrör sig från NSO omfattande flytt och förbättringsprojekt är nu äntligen hela deras anläggning i full drift efter alla genomförda inspektioner, kontroller och tester. Inleveranser av avfallsråvara från de norska offshore-fälten kan återupptas i sin fulla omfattning och den första leveransen till Recyctec återvinningsanläggning i Jönköping ankommer på onsdag denna vecka.

Produktions och råvaruläget

Bolagets anläggning i Momarken är i nu full drift igen efter ett kortare produktionsuppehåll under semesterperioden. Verksamheten har dock varit bemannad hela sommaren och ett större underhålls och förbättringsprojekt har utförts på anläggningen för att förbättra anläggningsskick, arbetsmiljö, skydd och hälsa. Detta projekt bidrar till en minskad affärsrisk, likväl som reducerar tekniska risker och risker för olycksfall och tillbud. Denna vecka och nästa vecka mottages den sista avfallsråvaran från Torp/Sandefjord flygplats för upparbetning. Avrop av inleveranser från NSO planeras sedan till mellan 60–80 ton per vecka.

Kommentarer av VD, Göran Nylén:

”Nästan 4,5 månaders försening från ursprungsplanen påfrestar verksamheten hårt på många sätt, vi är därför lättade över att nu kunna återuppta högvolymsleveranserna från vår partner NSO. Anläggningen fungerar bra och i kombination med personalens höga kompetens har vi kunnat uppvisa hög flexibilitet avseende produktomställningar och hantering av olika sorters avfall och glykoltyper. Det har varit en bidragande orsak till att vi under denna extremt tuffa tid, trots allt kunnat möta efterfrågan på våra EarthCare™ produkter. Detta har bidragit till en fortsatt positiv utveckling av produktmixen.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD

E-post: goran.nylen@recyctec.se

Tel: +46 723 88 63 77                        

Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar