Uppskjuten halvårsrapport till 10/8

Styrelsen har beslutat att skjuta upp halvårsrapporten till att publiceras den 10/8

Bolaget har tidigare meddelat att rapport skulle publiceras den 18/7. Då semestertider råder samt att bolaget har permitterat delar av personalstyrkan - samt med betänkande att bolaget i samband med årsstämma den 30/6 lämnade övergripande uppgifter om bolagets status - bedömmer styrelsen att det är skäligt att skjuta på rapportering. Halvårsrapport kommer därför att publiceras den 10/8

Andreas Cederborg
Styrelseordförande
andreas@cederb.org / 070 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera