Life Science-bolagen Red Glead Discovery och Pepticon inleder fusion

Life Science-bolaget Red Glead Discovery i Lund förvärvar Pepticon, specialiserat på design och syntes av peptider för terapeutisk användning. Fusionen innebär att företaget stärker sin kompetens inom området peptidkemi och påskyndar tillväxten.

Red Glead Discovery satsar på att vara den största aktören inom preklinisk kontraktsforskning i Öresundsregionen inom fem år. Affärsidén är att erbjuda förstklassig kontraktsforskning inriktad på att ta fram nya substanser med god potential att bli läkemedelskandidater.

Fusionen ger Red Glead Discovery utökade möjligheter att med Pepticons verksamhet hjälpa kunder med behov av specialkunskap inom peptidkemi. Fusionen innebär att det nya företaget sammanlagt får fler än 50 kunder i Europa.

-       Båda bolagen har en ökande försäljning. Fusionen är strategiskt viktig eftersom den skapar möjlighet till attraktiva och avancerade erbjudanden inom peptidkemi. Tillsammans ökar vi vår kompetens och kan fortsätta leverera komplexa och kostnadseffektiva forskningstjänster till regionala och globala kunder i läkemedelsbranschen, säger Johan Evenäs, VD, Red Glead Discovery.

Pepticon, grundat av Karolina Lawitz med gedigen peptiderfarenhet från Ferring och AstraZeneca, har varit en viktig del av Red Glead Discoverys nätverk sedan starten 2011. Båda företagen är verksamma på Medicon Village i Lund. Fusionen genomförs genom en apportemission och beräknas vara avslutad under hösten 2014.

-          Tillsammans kan vi erbjuda såväl nuvarande som nya kunder helt unika lösningar i gränsområdet mellan peptid- och organisk kemi. Utöver goda utsikter till snabbt ökande intäkter ser vi synergier också inom marknadsföring och försäljning, säger Karolina Lawitz, VD Pepticon.

Red Glead Discovery startades av Johan Evenäs tillsammans med tidigare kollegor från Astra Zeneca. De anställda utgör ett team av erfarna forskare med specialkompetens och erfarenheter relevanta för att driva läkemedelsprojekt i preklinisk fas.

-          Öresundsregionen och Medicon Valley erbjuder ett bra rekryteringsunderlag för oss. Vi räknar med att vara cirka 20 anställda inom fem år, säger Johan Evenäs.

För mer information, kontakta:

Johan Evenäs, VD, Red Glead Discovery AB, tel: 046-460 12 91,

 e-post:johan.evenas@redglead.com

Karolina Lawitz, VD, Pepticon AB, tel: 070-515 84 86,

e-post: karolina@pepticon.se

Red Glead Discovery erbjuder olika tjänster inom preklinisk kontraktsforskning. Kunderna är läkemedelsföretag och bolag inom Life Science i Öresundsregionen, Norden och Europa. Red Glead Discovery bedriver även forsknings- och utvecklingsarbete i olika samarbeten för framtagning av prekliniska läkemedelskandidater som i nästa steg kommersialiseras i utvecklingsbolag. Företaget grundades 2011 och är en del av Lunds Life Science Incubator på Medicon Village i Lund. Företaget har idag åtta anställda och omsatte 3,7 MSEK 2013. Läs mer på www.redglead.com

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Red Glead Discovery erbjuder olika tjänster inom preklinisk kontraktsforskning. Kunderna är läkemedelsföretag och bolag inom Life Science i Öresundsregionen, Norden och Europa. Red Glead Discovery bedriver även forsknings- och utvecklingsarbete i olika samarbeten för framtagning av prekliniska läkemedelskandidater som i nästa steg kommersialiseras i utvecklingsbolag. Företaget grundades 2011 och är en del av Lunds Life Science Incubator på Medicon Village i Lund. Företaget har idag åtta anställda och omsatte 3,7 MSEK 2013. Läs mer på www.redglead.com
Twittra det här

Citat

- Båda bolagen har en ökande försäljning. Fusionen är strategiskt viktig eftersom den skapar möjlighet till attraktiva och avancerade erbjudanden inom peptidkemi. Tillsammans ökar vi vår kompetens och kan fortsätta leverera komplexa och kostnadseffektiva forskningstjänster till regionala och globala kunder i läkemedelsbranschen
Johan Evenäs, VD, Red Glead Discovery
- Tillsammans kan vi erbjuda såväl nuvarande som nya kunder helt unika lösningar i gränsområdet mellan peptid- och organisk kemi. Utöver goda utsikter till snabbt ökande intäkter ser vi synergier också inom marknadsföring och försäljning
Karolina Lawitz, VD, Pepticon
- Öresundsregionen och Medicon Valley erbjuder ett bra rekryteringsunderlag för oss. Vi räknar med att vara cirka 20 anställda inom fem år
Johan Evenäs, VD, Red Glead Discovery