Kommuniké från extra bolagsstämma i Red Reserve  Entertainment AB (publ)

Stockholm den 3 maj 2019  

Vid extra bolagsstämma i Red Reserve Entertainment AB (publ) den 3 maj 2019 fattades huvudsakligen följande beslut:

  •  Beslut om ändring av bolagsordning enligt styrelsens förslag till ändring av aktiekapitalets gränser och antalet aktier.
  •  Beslut om nedsättande av aktiekapitalet.
  •  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
VD Red Reserve Entertainment AB (publ)/MillionMind Sweden Technology AB
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online.


Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar