Red Reserve Entertainment AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Red Reserve Entertainment AB (publ) får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Se bifogad pdf.

I revisionsberättelsen uppmärksammas också att om bolagets resultatutveckling följer tidigare års mönster kan det behövas nyemission eller annat tillskott från ägarna för att säkerställa den fortsatta driften för resten av 2018. Detta har styrelsen hanterat i och med den pågående emissionen, som avslutas idag (19 juni).

Kontaktpersoner:

Klas Åström
Styrelseordförande
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Olav Törnblom
VD Red Reserve Entertainment AB
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com

Mer information finns på bolagets hemsida: www.redreserveentertainment.com.

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. 


Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar