Sista dag för handel med BTA 1 i Red Reserve Entertainment AB (publ)

Red Reserve Entertainment AB (publ) genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 25 juni 2019 och nu är registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Red Reserve Entertainment BTA 1 (betald tecknad aktie) är 11 juli 2019 och stoppdag i VPC är måndag 15 juli 2019. De nya aktierna beräknas finnas på respektive aktieägares vp-konto/depå 17 juli 2019.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 4 325 199,20 SEK fördelat på 43 251 992 aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
vd Red Reserve Entertainment AB (publ)
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com
www.redreserveentertainment.com

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. 


Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar