Redeye - Lagercrantz: Snart >50% egna produkter

Lagercrantz fjärde kvartal blev lite svagare än vi hade räknat med. EBIT: 84 MSEK +6% Y/Y, medan vår prognos var 90 MSEK. Organisk tillväxt hamnar återigen strax under nollstrecket, vilket gav följdeffekter hela vägen ned i resultaträkningen. Problemen ligger inom divisionen Electronics som haft vikande volymer och resultat. Övriga enheter ser ut att utvecklas väl med ljuspunkter på flera håll. Föreslagen utdelning 1:75 kronor per aktie (1:50 ifjol). Höjningen är i linje med helårets resultattillväxt. Vi har sänkt topline-prognoserna något då vissa enheterna verkar ha svag tillväxt. Marginalerna ser dock ut att fortsätta stärkas och intäktsmixen förbättras successivt. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/DmsdDD

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.