Analysguiden: "Potentiellt uppköpsobjekt"

Report this content

Fortsatt imponerande tillväxt och inbrytningar på viktiga marknader gör att vi höjer motiverat värde.

Omsättning och resultat – god tillväxt under lönsamhet

Redesense fortsätter visa god tillväxt med en omsättning på 5,3 MSEK (2,8 MSEK) en ökning uppgående till 92% jämfört med Q2 2019. För första halvåret omsatte Redsense 10,2 MSEK jämfört med 4,7 MSEK för första halvåret 2019. Resultatet uppgick till 0,09 MSEK för Q2 2020 och 0,3 MSEK för första halvåret 2020. Redsense har nu två kvartal med svarta siffror och vi ser framemot fortsatt god tillväxt och lönsamhet. Värt att notera är att sjukvården fortsatt lider av begränsningar på grund av Covid-19 samt att USA, som är en av de stora drivkrafterna för Redsense, står inför ett presidentval under hösten vilket med stor sannolikhet kommer minska tillväxten i det korta perspektivet. Dock tror vi att den starka tillväxten kommer tillbaka redan under Q4 2020 och vi har även dragit upp vårt omsättningsprognos för 2021 från 34 MSEK till 41 MSEK.

Nya kunder fortsätter bekräfta produkten

Under Q2-20 har bolaget kunnat fortsätta sin tillväxt utan nämnvärd påverkan av Covid-19. Man har även kunnat fortsätta sin närvaro på den globala marknaden genom att teckna nya avtal med ett antal viktiga kunder trots att Covid-19 begränsat möjligheterna till fysiska säljmöten. Bolaget har även fortsatt göra inbrytningar på den viktiga USA-marknaden där landet har tydliga incitament att till 2025 skall 8 av 10 nya dialyspatienter behandlas hemma.

Fortsatt imponerande tillväxt och inbrytningar på viktiga marknader gör att vi höjer motiverat värde

Redsense har fortsatt visa god tillväxt och lönsamhet. Vi bedömer affärsmodellen som mycket skalbar med goda bruttomarginaler vilket medför fortsatt god vinstutveckling. Fortsatta inbrytningar på USA- marknaden samt inkluderandet från ”NHS Foundation Trust Oxford University Hospital” i England visar på en god acceptans av bolagets produkt för blodläckage. Vårt omsättningsantagande för 2020 står kvar på 23 MSEK men givet bolagets relativt låga omsättning i absoluta tal och den vilja som finns främst i USA att öka andelen hem- hemodialys medför en ökad omsättningsprognos till 75% för 2021 och 65% mellan 2022 - 2024. Vårt långsiktiga motiverade värde ökar därför från 42 kr till 100 kr per aktie. På 2024 års omsättning skulle då bolaget värderas till P/S på knappa 7 med en antagen bruttomarginal om 55%.

 

Läs analysen här:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-redense-potentiellt-uppkopsobjekt)