Penser Access: Redsense Medical - Åter sekventiell tillväxt i Q1

Omsättningen i Q1’19 landade på 2,0 mkr, vilket innebar en tillväxt i kvartalet på 68% på årsbasis. Jämfört med Q4’18 var försäljningen 11% högre, vilket innebar att Redsense Medical bröt den sekventiellt negativa försäljningsutvecklingen från Q4. Redsense har levererat ett positivt nyhetsflöde under Q1’19, bland annat ett antal patentgodkännande, både internationellt och nationellt. Efter Q1-rapport har vi sänkt våra försäljningsprognoser, men räknar fortsatt med att Sensec Medical når break-even under 2020. Vinstprognosen för 2021 är i princip oförändrad. Vi estimerar att bolaget lyckas uppnå en tillväxt om cirka 30% årligen fram till 2022/2023. Vi ser en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/reds_20190507.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera