Svenskt dialyslarm nu till Danmark

080505
Redsense Medical har fått en order från Århus Universitetssjukhus Skejby i Danmark och etablerar sig därmed på en ny marknad. Sjukhuset ser beställningen som ett led i arbetet med att öka patientsäkerheten inom dialysvården.

Dialyslarmet finns redan på några svenska sjukhus och beräknas finnas i ytterligare länder längre fram i vår. Diskussioner pågår med kunder i bl.a. USA, Storbritannien, Österrike och Benelux-länderna.

I hela världen finns 1,4 miljoner patienter som tillsammans genomför omkring 200 miljoner dialyser om året. Siffran kommer att öka i takt med att människor blir äldre, genom att fler drabbas av diabetes typ II och genom att överlevnaden i dialys långsamt ökar. Redsense larm möter ett sedan länge känt behov på denna marknad och saknar i dagsläget konkurrenter.

Patrik Byhmer, VD på Redsense Medical:

- Vi ser larmet som en naturlig del av dialysbehandlingen, ungefär som att installera brandvarnare hemma. En enkel apparat som till låg kostnad kan rädda ditt liv om något skulle hända.

Om vennålen åker ut riskerar patienten att på bara några minuter drabbas av betydande blodförlust. En blödning som upptäcks i tid kan leda till att patienten behöver sjukvårdsbehandling medan en oupptäckt blödning ganska snabbt leder till döden. Risken är känd inom dialysvården men det har hittills saknats tillförlitliga larm som snabbt varnar sjukvårdspersonalen.


Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar