Jörgen Hegbrant föreslås som ny styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ)

Report this content

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ) föreslår val av dr Jörgen Hegbrant, Chief Medical Officer på den globala dialysvårdsleverantören Diaverum, som ny styrelseledamot vid en extra bolagsstämma den 25 september 2017. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras i separat pressmeddelande.

Jörgen Hegbrant har över 20 års erfarenhet av ledande positioner på globala bolag inom njursjukvård och dialys. Han har varit verksam vid Gambro sedan 1994 och gick vidare till Diaverum år 2007 där han idag är Chief Medical Officer samt Senior Vice President, Medical Office. Gambro är en av världens ledande aktörer inom utveckling, tillverkning och leverans av dialysutrustning, och Diaverum är en global leverantör av njursjukvård med 350 dialyscenter i 19 länder. Jörgen Hegbrant står även som författare av över 230 publikationer inom njursjukvård.

– Jag är glad över att Jörgen Hegbrant har accepterat att bli nominerad till styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ). Redsense är inne i en intensiv etableringsfas på den internationella marknaden under vilken Jörgens breda branscherfarenhet och globala kontaktnät kommer att utgöra värdefulla tillgångar. En förstärkning av styrelsen är dessutom i linje med bolagets pågående förberedelser inför vårt planerade listbyte till Nasdaq First North under det fjärde kvartalet 2017, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar