Jörgen Hegbrant ny styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ)

Report this content

Den extra bolagsstämman i Redsense Medical AB (publ) som hölls den 25 september 2017 beslutade enhälligt att välja Jörgen Hegbrant, Chief Medical Officer på den globala dialysvårdsleverantören Diaverum, till ny styrelseledamot i bolaget. 

Jörgen Hegbrant har över 20 års erfarenhet av ledande positioner på globala bolag inom njursjukvård och dialys. Han har varit verksam vid Gambro, en av världens ledande aktörer inom utveckling, tillverkning och leverans av dialysutrustning, sedan 1994 och gick vidare till Diaverum år 2007 där han idag är Chief Medical Officer samt Senior Vice President, Medical Office. Diaverum är en global leverantör av njursjukvård med 350 dialyscenter i 19 länder.

– Jörgen kommer att tillföra styrelsen betydande branscherfarenhet och ett värdefullt kontaktnät när vi nu fortsätter att etablera Redsense på den internationella marknaden. Det är även viktigt för oss att bredda styrelsen inför bolagets nära förestående listbyte till Nasdaq First North, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Han ser vidare positivt på framtiden och förväntar sig ökad uppmärksamhet både i Sverige och utomlands i takt med att bolaget ökar försäljningen.

– Med flera tunga samarbeten i ryggen börjar vår målsättning att bli en global, patientsäkerhetshöjande standard för riskgrupper vid hemodialys nu att uppmärksammas på allvar. Det kommer att bli mycket spännande att leda bolaget vidare med sikte på att infria denna målsättning, säger Patrik Byhmer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar