Maria Alquist föreslås som ny styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ)

Report this content

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ) föreslår val av Dr. Maria Alquist, specialistläkare i internmedicin och njurmedicin med hemodialys som huvudinriktning, somny styrelseledamot vid bolagets årsstämma den 6 maj 2019. Kallelse till årsstämman har publicerats i separat pressmeddelande.

Dr. Maria Alquist har gedigen erfarenhet från globala bolag inom njursjukvård och dialys och har bland annat innehaft ledande positioner som VP Global Medical & Scientific och Senior Medical Director Research and Medical Safety på Gambro, tidigare en av världens ledande aktörer inom utveckling, tillverkning och leverans av dialysutrustning. Hon har dessutom genomgått en management- och ledarskapsutbildning vid Harvard samt fungerar som expert i bedömningskommittéer inom medtek-området för Stiftelsen för Strategisk Forskning,somårligen delar ut omkring 600 MSEK till strategisk forskning inom naturvetenskap, teknikoch medicin.

– Det är mycket glädjande att Maria Alquist har accepterat nomineringen till styrelseledamot i Redsense Medical. Med sin gedigna branscherfarenhet och specialistkunskap inom njurmedicin och dialys kommer hon att bli ett mycket värdefullt tillskott i bolagets styrelse, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Handlingar till bolagsstämman kommer att uppdateras för inval av ny styrelseledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar