Ny Redsense-distributör i Benelux-regionen har lagt en första order

Redsense Medical har tecknat ett samförståndsavtal och slutförhandlar om ett distributionsavtal med nederländska Dirinco som omfattar Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Distributören kommer att erbjuda bolagets alarmsystem tillsammans med hemodialysmaskiner från Nikkiso och NxStage som Redsense samarbetar med. En första order på Redsense-system har redan lagts av distributören. Den första ordern, med ett värde på ca 7000 kr, är för en utvärdering hos en kund.

Det förväntade distributionsavtalet innebär att Redsense byter från en tidigare distributör i Nederländerna samtidigt som bolaget utökar sin marknadsnärvaro i Europa med hela Benelux-regionen. Benelux-länderna erbjuder överlag sina medborgare en välutvecklad sjukvård, och Nederländerna har den högsta rankingen av alla länder i Euro Health Consumer Index 2016.

– Det här avtalet är i linje med målsättningen att förstärka vår marknadsnärvaro i Europa via distributörer som kan sälja Redsense alarmsystem tillsammans med dialysmaskiner från våra samarbetspartners. Dessa kompletta system för hemodialys levererar en mycket hög patientsäkerhet och ger oss därmed en stark position gentemot konkurrerande erbjudanden, säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical.

Av de tre länderna i Benelux-regionen utgör Nederländerna den största marknaden för hemodialys med knappt 5 500 patienter, varav knappt 300 erhåller dialysbehandling i hemmet.

Distributören Dirinco har över 30 års erfarenhet av att erbjuda produkter till kunder på dialysmarknaden i Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Bolaget säljer både egenutvecklade produkter och produkter från andra tillverkare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar