Redsense avser teckna avtal med distributör i Schweiz som även säljer dialysmaskiner med direktkoppling till bolagets larmsystem

Redsense Medical slutförhandlar om ett avtal om försäljning av bolagets larmsystem för att upptäcka blodläckage med distributören Theramed AG i Schweiz. Distributören säljer även dialysmaskiner som kan kopplas direkt till larmsystemet för ökad funktionalitet, och har redan publicerat ett kundmagasin där Redsense presenteras.

Redsense Medical ser en allt större marknadsacceptans för bolagets larmsystem vid blodläckage i både Europa och USA. Sedan den internationella standardiseringskommittén IEC antog standarden PAS 63023 för direktkoppling mellan bolagets system och dialysmaskiner har intresset ökat ytterligare. 

– Schweiz ligger i framkant inom användning av ledande medicinteknik, vilket gör det här avtalet värt att uppmärksamma lite extra även om landets marknad inte är så stor i absoluta tal, säger Redsense Medicals VD Patrik Byhmer. 

Han förklarar att dialysmaskiner med direktkoppling till bolagets larmsystem har en klar fördel gentemot konkurrenterna. 

– En dialysmaskin som kopplas direkt till vårt larmsystem levererar hög patientsäkerhet vid blodläckage då blodflödet omgående stängs av helt automatiskt. Hittills har vi validerat kopplingen för dialysmaskiner från japanska Nikkiso, och vi för diskussioner med ytterligare tillverkare, säger Patrik Byhmer. 

Redsense Medical förväntar sig att kunna färdigställa och underteckna avtalet med Theramed AG under juni.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com


Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar