Redsense bildar separat dotterbolag för innovativ smart sårvårdteknologi

Redsense Medical har beslutat att starta ett dotterbolag för sin nya, innovativa sensorteknologi med smarta sårvårdsprodukter som första applikationsområde. Beslutet har tagits efter omfattande strategiska diskussioner med potentiella partners, aktieägare och styrelsen.

Genom att lägga teknologin i ett separat dotterbolag erhålls bästa möjliga förutsättningar för snabb vidareutveckling av teknologin, och därmed optimalt värdeskapande för Redsense Medicals aktieägare. 

– Vår nyligen presenterade teknologi för noggrann och kostnadseffektiv kontinuerlig mätning av fysiska och biologiska parametrar, utan att behöva ta av patientens bandage eller plåster, har tagits emot med mycket stort intresse av tongivande globala branschaktörer. Vi fortsätter nu enligt plan med pågående diskussioner gällande samarbeten inom teknologi- och produktutveckling, finansiering samt eventuell separat notering, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Om marknaden för sårvårdsprodukter

Marknaden för sårvårdsprodukter omsatte ca 18 miljarder dollar under 2016, och den förväntas växa med en CAGR om 5,3 % fram till 2023. Marknadstillväxten drivs bland annat av en ökad andel äldre befolkning, fler diabetiker samt ökande investeringar inom forskning och utveckling, vilket även förväntas leda till fler forskningsframsteg inom området. Kroniska sår väntas utgöra merparten av sårvårdsmarknaden fram till 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. 

Prenumerera

Dokument & länkar