• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Redsense blodläckagealarm levererar patientsäkerhet enligt amerikansk pilotstudie hos ledande dialyskedja

Redsense blodläckagealarm levererar patientsäkerhet enligt amerikansk pilotstudie hos ledande dialyskedja

Report this content

Redsense Medical meddelar att en utvärdering av Redsense blodläckagealarm hos en av de största dialyskedjorna i USA nu är genomförd. Dialyskedjan diskuterar nu hur de skall gå vidare med sin användning av systemet.

Utvärderingen genomfördes under våren sommaren 2018 och utökades till ytterligare kliniker under hösten och vintern 2018. Preliminära resultaten visade att Redsense larmade för alla blodläckage kopplade till vennålen vid de dialyscenter som använde Redsense blodläckagealarm. Studien visade också att det tog förhållandevis lite tid för sjuksköterskan att sätta igång Redsense i början av behandlingen. Resultaten från pilotstudien ska nu utvärderas.

– Det är viktigt att vi slår fast att det går att reducera antalet allvarliga incidenter och dödfall till följd av vennålsutdragning genom att använda Redsense blodläckagealarm, säger Redsense Medicals VD Patrik Byhmer.

Han bedömer att resultaten från utvärderingen kan komma att bidra till att Redsense blir standard vid hemodialysbehandlingar i USA.

– Utöver den mänskliga tragedin för varje dödsfall med sig betydande kostnader i form av utredningar, förlorad arbetstid och ersättningsanspråk som dessutom måste hanteras juridiskt. I längden kan och bör ingen kommersiell eller statlig vårdaktör godta dessa konsekvenser om det finns ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att undvika dem, kommenterar Redsense Medicals VD Patrik Byhmer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar