Redsense erhåller besked om kommande patentgodkännande i Japan

Redsense Medical har erhållit besked om kommande patentgodkännande i Japan av bolagets patent för övervakning och larm vid blodläckage med titeln ”Device for monitoring blood leakage from wounds”. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033.

Japan är den tredje största hemodialys-marknaden efter Europa och USA, där motsvarande patent redan har blivit godkänt. Beskedet innebär således en väsentlig förstärkning av Redsense Medicals immateriella skydd och skapar möjligheter för bolaget att framöver etablera försäljningskanaler i landet.

– Det här beskedet är glädjande och innebär att Redsense nu kan erhålla ett förstärkt immateriellt skydd på ytterligare en betydande marknad. Japan är känt för att snabbt ta till sig ny teknik, och landet är dessutom hemmamarknad för vår samarbetspartner Nikkiso som har tagit fram den första dialysmaskinen som kan direktkopplas till vårt alarmsystem, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Besked om kommande patentgodkännande, ”notice of allowance”, innebär att patentverket i Japan avser att bevilja bolaget patent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar