Redsense erhåller första beställning baserad på Consip-upphandlingen i Italien

Report this content

Redsense Medical AB (publ) meddelar att en första beställning värd cirka 150 KSEK erhållits från bolagets italienska affärspartner Spindial baserad på den stora offentliga Consip-upphandlingen där Spindial utsågs till en av fem vinnare. Leveranserna inleds nu och kommer att pågå under fem års tid.  

Spindials vinnande bud var det första i en större offentlig upphandling där en dialysmaskin av modellen DBB-EXA från Nikkiso och Redsense blodläckagealarm erbjöds tillsammans med direktkoppling mellan systemen. Detta möjliggör automatisk och omedelbar avstängning av blodflödet, och därmed en överlägsen patientsäkerhet vid hemodialys som starkt bidrog till utfallet i upphandlingen.

Upphandlingens utfall, samt att beslutet stod fast efter en utdragen överklagandeprocess, är att beteckna som ett marknadsgenombrott för Redsense.

– Spindial erbjöd ett nytt koncept som inte prövats tidigare i en offentlig upphandling, men lyckades trots detta bli utsedd till en av vinnarna samt komma tvåa i upphandlingens kvalitetsranking. Det säger en hel del om Spindials imponerande arbete, samt även om de inkluderade produkterna. Redsense sätter nu en ny standard för patientsäkerhet vid hemodialysvård som har givit eko i hela Europa. Det har bland annat gjort att Redsense har en framträdande roll i pågående offentliga upphandlingsprocesser, samt att intresset har ökat markant från fler tillverkare av dialysmaskiner att integrera direktkoppling till Redsense i kommande modeller, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

– Det har tagit lång tid och hårt arbete att bli utsedd till en av vinnarna i den här upphandlingen, och det är därför mycket tillfredställande att vi nu kan påbörja leveranserna. Vi ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Redsense under leveranstiden, sägerSpindials vdMarcello Grondelli.

Consip-upphandlingen i Italien omfattar totalt över 3 miljoner dialysbehandlingar under 5 års tid. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com 
Hemsida: 
www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar