Redsense erhåller första order från distributionspartner i Nederländerna

Report this content

Redsense Medical meddelar att Dirinco, bolagets distributionspartner i Nederländerna, avslutade en framgångsrik klinisk utvärdering av Redsense blodläckagealarm med direktkoppling till dialysmaskin av typenNikkiso DBB-EXA.  

Som en följd av den framgångsrika utvärderingen kommer Dirincos referensklinik nu bredda utvärderingen till att omfatta nattdialysbehandlingar på kliniken.

Den första ordern värderas till cirka 60 KSEK.

"Jag ser ett starkt initiativ från Dirincos sida. De har en solid kundbas och samarbeten med viktiga referenskliniker. Den framgångsrika utvärderingen bygger en stark start på vårt partnerskap", säger Patrik Byhmer, VD för Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. 

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar