Redsense erhåller internationellt patenterkännande (PCT) för sensorplåster som detekterar kateterläckage

Redsense Medical meddelar att bolagets internationella patentansökan (PCT) för Redsense Catheter Patch, som detekterar blodläckage från kateter vid hemodialysbehandling, har godkänts. Den kommer nu att användas för att erhålla nationella patent på viktiga lokala marknader.

Vid inlämnande av en PCT-ansökan anses ansökan vara ingiven i samtliga av PCT:s över 150 medlemsländer. Ett godkännande innebär att dess uppfinningshöjd och industriella tillämpbarhet har godkänts i en preliminär bedömning som genomförs av ett fåtal patentmyndigheter med särskilt goda resurser.Redsense Medicals beviljade PCT-ansökan har nummer WO2018052353A1. 

Det här är ett mycket positivt besked som innebär att det immateriella skyddet för Redsense blodläckagealarm nu utökas till att även omfatta detektion av blodläckage när hemodialysmaskinen kopplas in via kateter, vilket är den näst vanligaste metoden efter vennål, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Redsense blodläckagealarm används av allt fler privata och offentliga aktörer i Europa, USA och andra geografiska regioner. Bland annat används systemet av den offentliga sjukvården i Italien sedan Redsense Medicals affärspartner Spindial utsetts till en av vinnarna i den stora offentliga Consip-upphandlingen som omfattar leveranser av dialysvård under fem års tid. Redsense blodläckagealarm används med sensorplåster för antingen vennål eller kateter, och kan även levereras med funktionalitet för automatisk pausning av blodflödet tillsammans med kompatibla dialysmaskiner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. 

Bolagets Certified Adviser: Erik Penser Bank AB, +46 8 4638300, certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar