• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Redsense erhåller svenskt patent för bolagets smarta sårvårdsteknologi för optisk mätning av blod och sårvätskor

Redsense erhåller svenskt patent för bolagets smarta sårvårdsteknologi för optisk mätning av blod och sårvätskor

Report this content

Redsense Medical meddelar att bolaget kommer att erhålla patentgodkännande i Sverige för den innovativa, smarta sårvårdsteknologi som presenterades i november 2018. Patentet omfattar optisk sensormätning och kommer att vara giltigt till och med år 2038.

Redsense har redan märkt av ett betydande intresse för teknologin från stora internationella aktörer inom sårvårdssektorn. Bolaget förväntar sig att kunna färdigställa en fungerande prototyp under det andra kvartalet 2019.

– Det här patentet bekräftar att vi har tagit fram en unik lösning som kan bidra till att förbättra den globala hälsovården. Vår målsättning är att skapa ett starkt patentskydd för teknologin på samtliga viktiga regionala marknader parallellt med den pågående produktutvecklingen, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Bolagets smarta sårvårdsteknologi gör det möjligt att utveckla tunna sensorlager för optisk mätning av flertalet fysiologiska och biologiska parametrar såsom blod och sårvätskor. Sensorlagren kan användas separat eller integreras direkt i smarta bandage eller plåster. Teknologin möjliggör individuell sårvård på ett mycket kostnads- och resurseffektivt sätt och har därmed potential att bli revolutionerande för den globala sårvårdsmarknaden.

Om marknaden för sårvårdsprodukter
Marknaden för sårvårdsprodukter omsatte ca 18 miljarder dollar under 2016, och den förväntas växa med en CAGR om 5,3 % fram till 2023. Marknadstillväxten drivs bland annat av en ökad andel äldre befolkning, fler diabetiker samt ökande investeringar inom forskning och utveckling, vilket även förväntas leda till fler forskningsframsteg inom området. Kroniska sår förväntas utgöra merparten av sårvårdsmarknaden fram till 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: 
www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar