Redsense kommenterar FDA-godkännande i USA för samarbetspartnern NxStage Medical

Redsense Medicals ser det som sannolikt att efterfrågan kommer att öka i USA på bolagets alarmsystem för detektion och minimering av blodläckage vid hemodialys. Detta sedan bolagets samarbetspartner NxStage Medical som första leverantör erhållit FDA-godkännande för egenvård i hemmet utan assistans av ytterligare person med dialyssystemet System One. System One är tillsammans med alarmsystemet från Redsense en komplett lösning för hemdialys.

I det aktuella godkännandet från den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA för NxStage Medicals dialyssystem System One är vennålsövervakning en ingående komponent. Redsense är den enda godkända produkten på marknaden som erbjuder vennålsövervakning tillsammans med NxStage maskinen.

– Vår samarbetspartner NxStage Medical har redan ett FDA-godkännande för System One sedan tidigare, men i och med detta godkännande öppnas nu hemdialysmarknaden i USA upp även för patienter som genomgått utbildning av systemet men inte har en nära anhörig eller annan person som kan assistera vid behandlingen. Vi ser även godkännandet som ytterligare ett kvitto på att vårt alarmsystem bidrar med en väsentligt förbättrad patientsäkerhet vid hemdialys, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Redsense Medical har nära kontakt med NxStage Medical och förväntar sig att kunna hantera en eventuellt ökande efterfrågan på bolagets alarmsystem i USA.

– Vi ser det som sannolikt att detta godkännande kommer att leda till en ökad efterfrågan i USA över tid,
och vi är väl förberedda för att kunna öka tillverkningen av våra produkter om så skulle ske. En ökande andel dialys i hemmet är en av de tydligaste trenderna på den globala dialysmarknaden, och det här är ytterligare ett steg på vägen, säger Patrik Byhmer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com’
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.


Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar