Redsense med samarbetspartners en av tre vinnare i offentlig upphandling i Italien som avser över 3 miljoner behandlingar

Redsense Medical, dialysmaskinstillverkaren Nikkiso och distributören Spindial S.p.A. utgör en av tre vinnande parter i en offentlig upphandling i Italien som avser över 3 miljoner behandlingar med hemodialys under 5 års tid. Om beslutet står fast under överklagandeperioden, som avslutas i början av oktober, avser bolagen att teckna ett avtal för leveransen.

Upphandlingen genomförs av det statligt kontrollerade bolaget Consip S.p.A. Kontraktet avser 600 000 behandlingar med hemodialys per år under 5 års tid med 20 procents förväntad ökning under perioden, vilket motsvarar totalt över 3 miljoner behandlingar.

Redsense kommer att publicera ytterligare information om vad upphandlingen innebär för bolaget om nuvarande beslut står fast efter överklagandeperioden. Det är först då ett leveransavtal tecknats som Redsense kan preliminärt uppskatta det egna förväntade ordervärdet. 

– Det här är den första upphandling som vi har vunnit tillsammans med vår samarbetspartner Nikkiso och en regional distributör, och det är därmed en viktig milstolpe för bolaget. Vi arbetar för närvarande med Nikkiso för att öka vår koordinerade marknadsnärvaro på ett flertal viktiga regionala marknader, och jag ser mycket positivt på våra möjligheter att vinna fler upphandlingar framöver, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

I det vinnande budet offereras kompletta system för hemodialys bestående av en dialysmaskin av typen DBB-EXA från Nikkiso samt ett alarmsystem från Redsense. Om alarmsystemet detekterar ett blodläckage stänger det automatiskt av dialysmaskinens blodflöde. Denna funktionalitet är Redsense ensam om att kunna erbjuda tack vare direktkoppling till maskinen via en internationellt erkänd standard (IEC PAS 63023).

– Vår patenterade teknologi, som väsentligen förbättrar patientsäkerheten vid hemodialys, kan rädda liv och spara in betydande vårdkostnader när den införs som en naturlig del i den allmänna sjukvården. Om resultatet i den här upphandlingen står fast tar Italien ett viktigt första steg i denna riktning, säger Patrik Byhmer.

Om den italienska dialysmarknaden och distributören

Det finns cirka 45 000 patienter på den italienska marknaden för dialys. Distributören Spindial S.p.A. är ett familjeägt bolag som grundades år 2000, och har levererat dialysprodukter och -tjänster på den italienska marknaden sedan starten. Spindial är distributör för dialysmaskinstillverkarna Nikkiso och NxStage Medical som Redsense samarbetar med. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2017.

Prenumerera