Redsense meddelar om framgångsrikt genomförd Redsense Clamp-studie i Kanada

Report this content

Redsense Medical meddelar att en klinisk studie med Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets blodläckagealarm för hemodialys som möjliggör automatisk avstängning av blodflödet oberoende av dialysmaskinen, har slutförts av University Health Network i Toronto, Kanada. Studieresultaten kommer att publiceras i två separata vetenskapliga artiklar.

Studien genomfördes med kanadensiska hemdialyspatienter som använde Redsense blodläckagealarm tillsammans med Redsense Clamp. Den leddes av Dr Christopher Chan som är ansvarig för hemdialys vid University Health Network och en erkänd expert inom området.

– Jag är glad över att Redsense Clamp fungerade väl i den här studien, då det här tillbehöret utgör ett viktigt verktyg om vi skall kunna erbjuda högsta möjliga patientsäkerhet till alla dialyspatienter. Samarbetet med Dr Christopher Chan och hans team har fungerat mycket väl ända sedan den första idén till Redsense Clamp kläcktes i ett samtal mellan mig och Dr Chan, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

– Utvecklingen av Redsense Clamp är ett viktigt projekt som kan bidra till att slutligen eliminera allvarliga blodläckage i samband med hemodialys. Det är därför glädjande att den här studien blev så framgångsrik, och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet med Redsense Medical, säger Dr Christopher Chan.

Nästa steg i projektet är att ta fram en marknadsklar version av Redsense Clamp och genomföra en användarstudie. Denna version kommer att vara så enkel att använda att den kan erbjudas till patienter som utför hemdialys på egen hand.

Om Redsense Clamp
Redsense Clamp utvecklas för att Redsense blodläckagealarm ska kunna erbjuda högsta möjliga patientsäkerhet även med dialysmaskiner utan direktkoppling till alarmet. I dagsläget är det endast dialysmaskinen DBB-EXA från tillverkaren Nikkiso som är utrustad med en sådan direktkoppling, vilken redan idag möjliggör automatisk och omedelbar avstängning av blodflödet om ett blodläckage detekteras. Med Redsense Clamp kan denna viktiga funktionalitet erbjudas utan krav på att uppgradera till en särskild dialysmaskin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: 
www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. 

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar