Redsense Medical: skotskt sjukhus först i världen att införa Redsense blodläckage-alarm som stänger av blodflödet automatiskt

Redsense Medical meddelar att University Hospital Crosshouse i Kilmarnock, Skottland, blir först i världen med att installera Redsense blodläckage-alarm som även kan stänga av dialysmaskinens blodflöde automatiskt om ett blodläckage uppstår. Funktionaliteten kräver i dagsläget att dialysmaskinen är utrustad med ett interface som följer internationell standard (IEC PAS 6302).

Beställningen gjordes via Health Tec Medical som är Redsense Medicals distributör i Storbritannien, och bolaget förväntar sig allt fler liknande order framöver.

– Den här funktionaliteten är ett stort steg på vägen mot en nollvision för antalet dödsfall i samband med hemodialysbehandling, och utgör därmed ett tungt argument för kliniker som behöver nya dialysmaskiner och satsar på att erbjuda ledande patientsäkerhet. Ett bra exempel på detta är den stora offentliga upphandling i Italien i höstas där vår partner Spindial utsågs till en av vinnarna, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Bolaget har under 2017 och 2018 tecknat ett antal distributionsavtal i Europa som gör det möjligt att erbjuda Redsense tillsammans med direktkompatibla dialysmaskiner.

– Utöver våra partners i Storbritannien och Italien kan även Medicole i Belgien, Hemotech i Frankrike, Theramed i Schweiz och Sormedica i de baltiska länderna erbjuda denna helhetslösning till sina kunder. Vi förväntar oss att kunna utöka denna lista succesivt under 2018, säger Patrik Byhmer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar