Redsense Medical AB (publ) årsredovisning 2019

Report this content

Från och med idag finns Årsredovisning för Redsense Medical AB (publ.) för verksamhetsåret 2019 tillgängligt att ladda ner från Redsense Medicals hemsida www.redsensemedical.com

The English version of the Annual report is also available from the website www.redsensemedical.com.

A printed version can be ordered from:

Redsense Medical AB
Gyllenhammars väg 26
302 92 Halmstad

För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrik Byhmer, CEO Redsense Medical AB (publ)
Phone: +46 35 10 60 30
patrik.byhmer@redsensemedical.com
www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni kl 08:30 CET.

Prenumerera